linneskolan uppsala sfi

du sjukanmäler dig till din lärare. Pdf (PDF, 575 KB på Linné har vi göteborg lyon gruppundervisning.

Du ska också kunna läsa och skriva svenska på en funktionell nivå. På Linné visar vi respekt för varandra. SFI inom alla studievägar samt särskilt följande inriktningar och aktiviteter: Grundläggande läs- och skrivundervisning (alfabetisering) för den som aldrig har gått i skola eller bara några. Du kanske är nybörjare eller har kommit en bit på väg. Välj något av alternativen nedan blake bortles allen robinson gif för att ta dig vidare. Våra lärare har lärarutbildning och utbildning i svenska som andraspråk. De har lång erfarenhet. Varmt välkommen till Linnégymnasiet En skola utan anmärkning. Du kan också välja en kvällskurs på sammanlagt fyra timmar (två gånger två timmar per vecka). Årskurs 2 och 3 börjar.00 i aulan. Det betyder att man kan ta med sig sitt barn till skolan när man studerar. Undervisningen är varierad och du får hela tiden träna att förstå, tala, läsa och skriva svenska.

SFI för mammor med små barn erbjuder vi i Gottsunda i samarbete med öppna förskolor. Sidan du sökte har tagits bort eller flyttats. SFI är en baskurs i svenska för invandrare. Det hjälper dig att gå vidare och förbättra din svenska. Målet är att du ska kunna förstå och prata svenska så att du kan klara dig i samhället både i vardags- och arbetsliv. SFI -lärare, schema och program, du kan läsa dagtid timmar, förmiddag eller eftermiddag. Samhällsvetenskap eller naturvetenskap, på Linnégymnasiet kan du läsa Samhällsvetenskapligt program med beteendvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning, eller läsa det Naturvetenskapliga programmet med samhällsvetenskaplig inriktning.