göteborgs länsstyrelse

i samråd med Sjöfartsverket, Göteborgs lotsområde. Läs mer om cookies på, arkiv. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi använder cookies. Det finns en rad dokument som reglerar verksamhet. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelsen Västra Götalands län: jobba hos oss. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna får hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Nedan finner du samtliga dokument. SE/GLA/2514, huvudkälla, arkivförteckning, arkivbeskrivning, arkivbeskrivning.

Prova på göteborgs posten, Anmälan företag göteborgsvarvet,

Landskontor (odelade), hänvisningar till orter, referenskod. Som vägledning i samband med billiga flyg från göteborg till split bogserbåtsbeställning finns specifikationer för respektive terminal och det antal bogserbåtar som under normala förhållanden ska användas. Utöver hamnordningen finns fler styrande dokument fastställda av hamnmyndigheten. Regler för bogserbåtsassistans i, göteborgs, hamn är framtagna i samråd med Sjöfartsverket och ger information om antalet bogserbåtar vid ankomst/avgång till. Vid ogynnsamma strömförhållanden och vindstyrkor över 10 m/s kan det bli aktuellt med fler bogserbåtar än vad som föreskrivs.

göteborgs länsstyrelse