skogsbrand uppsala

ska vi berätta vad vi vet och inte vet. Det finns flera fastigheter i området kring Korsen i Harg som tillhör Östhammars kommun. I början hade vi farhågor att det skulle sprida sig dit, men det har vi nu kontroll på eftersom vi inriktade oss på det, säger Ulf Leijon, yttre befäl vid Storstockholms räddningscentral. Kanske femtio meter från vägen och vi bor bara på andra sidan. Linnea Plantin har evakuerats från sitt hem nära branden. Ingen person eller byggnad blev skadad i branden.skogsbrand uppsala

Flera enheter fr n r ddningstj nsten hj lpte till med sl ckningsarbetet och vid.
Det brinner i skog- och mark p flera h ll runt.
Bland annat brinner skogsmark i omr det kring vergran norr om B lsta.
Har f tt larm om nnu en skogsbrand i, uppsala.

Alla stora bränder börjar ju som små. Vinden ska skifta väldigt fort och göra att elden är oberäknelig. Uppsala brandförsvar har bidragit med hjälp till bland annat den stora branden i Ljusdal. Det är nog 20-30 man som jobbar med det. Vet ni vad som startade branden? Brandförsvaret i Uppsala har fått jobba hårt den senaste tiden på grund av alla bränder som rasat i länet. Vinden påverkar arbetet och vårt mål är att branden inte ska sprida sig till ett intilliggande kalhygge, säger Peter Ludvigsson, räddningsledare. Aktuell information om eldningsförbud, ring telefonsvarare för att få veta om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud. .