kajan friskola uppsala

till kommunens resursskola, men den var full. Uppsala kommun hade då börjat dra ned på det så kallade stödbeloppet, en ersättning som friskolor som har elever med stora stödbehov kan söka utöver den vanliga skolpengen. Nu är tanken att de ska integreras där igen. Vi bedriver skolverksamhet företrädesvis för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autism, adhd, tvångssyndrom OCD och Tourettes syndrom. Kajan friskola kommer att parera nedläggningen av högstadiet genom att öka andelen särskoleelever. Skolan behöver fler specialutbildade lärare för att kunna sköta undervisningen.

kajan friskola uppsala

Coop forum uppsala cyklar
Husbilar till salu i uppsala
Avis uppsala centrum

Det gör att ingen i personalen behöver förlora sina arbeten. Jag är så glad och tacksam att min son nu får gå på en skola som han faktiskt för det mesta ser fram emot att gå till, där han får ge uttryck för sin kreativitet, utvecklas och motiveras och där det ns engagerad personal som. Alla elever ska känna att de lyckas och är duktiga. Lever du med en funktionsvariation, är närstående eller personal? Därefter blir det skola och aktiv fritid. Motiveringen var att skapa en ny, säker bedömning av barnens stödbehov, lika för alla.

Kajan friskola tvingas stänga sitt högstadium - Uppsalakajan friskola uppsala