lund utbyte ekonomi

på: Bevaka deadlines för ditt universitet! Du kan kombinera dina ekonomistudier med andra ämnen vid universitetet, men du kan också studera vid ett universitet utomlands och inkludera dessa studier i din examen. Utlandsstudierna kan ingå i din examen.

Studera utomlands Ekonomih gskolan vid Lunds universitet
Studera utomlands Lunds universitet
Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomih gskolan vid Lunds
Utbytesstudier lunds tekniska H gskola

Lund utbyte ekonomi
lund utbyte ekonomi

Värduniversitetet kan ha regler för på vilken fakultet eller Department du får välja kurser. Valbar termin i Sverige eller utomlands. Här finns förmågan att arbeta över gränser, att tänka nya tankar och att omvandla innovativa idéer till produkter och tjänster som efterfrågas på ett globalt plan. Lund är ett fönster mot framtiden - och världen. Så här söker du utbytesstudier, sidansvarig: Webmaster at sam dot lu dot. Välj mellan tre olika inriktningar. För att söka visum behövs oftast följande: - antagningsbesked från ditt värduniversitet - intyg om finansiering (intyg från CSN eller intyg från bank/föräldrar) - intyg om sjukförsäkring - personbevis från Skattemyndigheten på engelska med föräldrarnas namn Kostnader och andra intyg Generellt är omkostnaderna kring ett. "Faculty" är Faculty of Engineering och "Department" är din huvudinstitution på LTH. Vid utresa ska du ha läst minst ett år vid Lunds universitet. Det räcker att en person från Sending Institution och en person från Receiving Institution skriver. Genom så kallade vänortsavtal medandra kommuner runt om i världen skapas samarbete ochömsesidigt utbyte inom alla möjliga områden, såsom kultur, ekonomi d vissa orter har även vänortsföreningar inrättats för att ytterligareförstärka samarbetet. En ekonomie kandidatexamen öppnar upp många dörrar för fortsatta studier eller intressanta jobb utomlands.

Learning agreement måste skrivas på av dig själv, den som godkänt dina kurser på LTH, dvs "Responsible person" (om inget annat anges) samt mottagande universitet. Är du osäker på vad det innebär, kontakta Uppmärksamma regler ditt värduniversitet kan ha kring undergraduate- respektive graduatekurser.  Var flexibel och lista gärna reservkurser för dig själv, risken är stor att dina kursval kommer att ändras när du påbörjar utbytet. Lund är vidare en av de mest moderna och framtidsinriktade städerna i norra Europa med forskningsmiljöer och internationella företag på världsnivå. Learning Objective Assessment, och du väljer själv om rapporten ska skrivas på svenska eller engelska. Under sending Institution " ska du ange din koordinator på Internationella avdelningen LTH som kontaktperson, inklusive dennes adress. Tänk på:  Du måste söka kurser vid ditt värduniversitet motsvarande 30hp (en termin 60hp (två terminer) som ska kunna tillgodoräknas inom ditt program. Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan i Lund är ett av Sveriges populäraste program.