mjukgörare gummi

och leverantörer har lett till bristande kvalitet hos gummi från återvunnet material inom vissa industriella tilllämpningar, till exempel den marina industrin. För de tre mindre farliga ämnena (dinp, didp och dnop) gäller förbudet leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen. Mer information: Frågor i fokus - Ftalater, faktablad Ftalater i leksaker. Här kan du söka i Begränsningsdatabasen.

Några ftalater misstänks vara så skadliga att de är förbjudna i alla leksaker och barnavårdsartiklar och en del är förbjudna i sådana leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen. Fråga i butiken om varan innehåller ftalater, så att du kan göra ett medvetet val. Se den statistiken här.

Rubber och gummi Brenntag
Kort om ftalater
(PDF) Alternativa mjukg rare i sjukv rdsmilj
Plastifikatorius in Swedish - Lithuanian-Swedish
Kontaktlim - Welcome

Dehp, DBP, BBP och Diisobutylftalat är dessutom uppförda på tillståndslistan, bilaga XIV, i Reach, sverige har haft regler för ftalater men dessa upphävdes den i och med att nya EU gemensamma regler för de sex vanligaste ftalaterna trädde i kraft. Alkoholernas kolvätekedjor kan också vara ringformade kolväten eller aromatiska ringar. Estrarna är uppbyggda av en syra som innehåller en aromatisk ring och en eller två alkoholer,.ex. När Charles Goodyear 1844 fick patent på vulkaniseringsprocessen blev det känt att mjukt gummi kunde förvandlas till ett styvt och användbart material. Några ftalater kan vi få i oss genom direktkontakt och en del indirekt exempelvis genom maten. Dehp, DBP, BBP, Diisobutylftalat samt Di(grenade C6-C8) alkylftalater och Di(grenade och raka C7-C11) alkylftalater är identifierade som särskilt farliga ämnen, svhc, i Reach och uppförda på kandidatlistan. Det handlar om att fastställa normer och se till att dessa normer uppfylls, säger Mishra Kumar.