borgå stift församlingar

länge tid sköts av tillfälliga krafter blir ofta bara de mest nödvändiga uppgifterna skötta. Egentligen är han pensionär men han har gått med på att sköta kyrkoherdetjänsten i Kvevlax en tid. Det ligger på landet men med bara 15 minuters väg till Vasa centrum. Många församlingar har ändå fonder därifrån man kan ansöka om medel i sådana här fall. Bild: Yle/Andy Ödman åbo domkapitel Från domkapitlets sida försöker man förstås hitta ordinarie kyrkoherdar så fort som möjligt.

borgå stift församlingar

En annan orsak till att det är svårt att hitta kyrkoherdar på vissa håll kan vara att unga präster inte vill axla det ansvar som det innebär att vara kyrkoherde. De invalda förtroendeledamöternas medelålder är rätt hög och det är positivt att medelåldern sjunkit nu när vi fick de fastställda resultaten. För tillfället är det Tor-Erik Store som ser till att församlingen hålls på fötter. Det handlar dels om att ordna vettig utbildning som ger de verktyg man behöver som kyrkoherde och om att ordna med stöd i olika frågor. Man ska också gå en kurs i ledning av församlingsarbete vega stockholm på knappt tio studiepoäng. En annan faktor som kan påverka är att församlingsarbetet och andligheten ser lite olika ut i södra Finland, på Åland och i Österbotten. Det finns människor som tar hand om ekonomi och andra uppgifter i församlingen.