insyn stockholm älvsjö

från de dokument som publicerats (tvättats på personuppgifter). Ritningar som ska användas som underlag för bygglovsansökan måste vara skalenliga. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.

Sturecompagniet stockholm pris, Radisson blu royal viking hotel stockholm kontakt, Köp ikea stockholm rotting skåp,

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. Om du loggar in kan du även se ritningar i byggärenden. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Samråd, under samrådet är de som är berörda av planförslaget välkomna att lämna synpunkter. Sedan sommaren 2015 skannas alla beslutshandlingar i bygglovsärenden. Vid problem att ladda kartan läs denna anvisning. I sökfunktionen i det vita fältet högst upp till vänster i kartan kan du ta fram gällande detaljplan för ett område genom att uppge adress eller fastighetsbeteckning. Här finns information om byggärenden från 1713, från 1943 och alla diarieförda ärenden från 1997.